دیزباد وطن ماست

مهم: اطلاعیه تشکیل کمیته قیمت گذاری املاک و باغ های دیزباد


تشکیل کمیته قیمت گذاری املاک و باغها


در هفتمین نشست شورای دیزباد و پیرو دیدگاه مثبت اعضای شورای مشورتی در نخستین نشست این شورا به تاریخ 4 مهرماه 92 در باب لزوم تشکیل و تعیین کمیته ای برای قیمت گذاری املاک و باغ های دیزباد، این امر در دستور کار نشست امروز (92/7/13) قرار گرفت. به موجب مصوبه صادر شده و در راستای اجرای طرح هادی روستایی و لزوم تخریب یا تعریض برخی منازل و نیز نیاز به قیمت گذاری درست، کارشناسانه و عادلانه بهای املاک و باغها، اعضای کمیته قیمت گذاری به عزیزان معرفی می گردند:


آقایان:

1- علی میرشاهی، فرزند اماقلی، دبیر بازنشسته

2- حاج حسین کردی، فرزند محمد اسماعیل، دبیر بازنشسته

3- مهندس اسماعیل رحمانی، کارشناس کشاورزی

4- زین العابدین میرشاهی (آقاجان)، کارمند بازنشسته اداره پست

5- حسین قاسم نیا، دبیر بازنشسته

6- زین العابدین میرشاهی، بنای خبره روستا


بدیهی است هم ده دیاران نازنین می توانند در صورت درخواست، از خدمات کارشناسی این کمیته بهره بگیرند.


با سپاس 

شورای اسلامی دیزباد