X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

دیزباد وطن ماست

درخت سیبی با دو طبیعت؛ دیزباد را بشناسیم

«دیزباد وطن ماست»- ایا میدانید در دیزباد نیشابور درخت سیبی وجود دارد که هرسال نصف درخت میوه میدهد و نصف دیگر استراحت میکند و سال بعد برعکس آن اتفاق می افتد و نصف درخت که  یک سال میوه داده استراحت می کند.

آدرس: دیزباد باغ عراقی .


دیزبادی ها درختان سیب شان را هرس کنند

«دیزباد وطن ماست»، حامد میرشاهی: "من روز جمعه دیزباد بودم ...یه مشکلی دیدم که تو اکثر باغا بود این که درختهای سیب اونقدر پر بودن که هم درختو خشک کرده بودن بعضی شاخه هاشو هم سیب خیلی ریز بودن ..."درخت سیب اگر هر سال هرس نشود شاخه های جوان بارده اولیه زود پیر می شوند و میوه های آنها نیز ریز و نامرغوب خواهند شد لذا با هرس صحیح و رساندن نور کافی به داخل تاج درخت همواره شاخه های جوان قوی و پر بار و میوه با رنگ پذیری مطلوب حاصل خواهد شد و از این طریق از پیری زود رس درخت نیز جلو گیری می گردد.

تنک کردن میتواند به طریق مکانیکی ویا شیمیائی انجام گیرد. در تنک کردن مکانیکی میتوان از دست انسان (که بسیار دقیق ولی گران وکند است)، از فشار آب (که دقت ندارد وتنظیم مقدار گلهای حذف شده با آن مشکل است) واز چوبهای بلند (که به درخت صدمه می زند) استفاده کرد. درگذشته میوه ها را براساس فاصله از یکدیگر بر روی شاخه تنک دستی می کردند ولی در سالهای اخیر ثابت شده است که تنک کردن بر حسب اندازه بهتر می باشد. تنک کردن بر حسب اندازه، حذف انتخابی میوه های کوچک و ضعیف می باشد که بدون توجه به فاصله آنها صورت می گیرد. در تنک کردن شیمیایی بر حسب نوع درخت، انواع مختلف آکسین، اتفان، سوین، ترباسیل و… بکار میروند. شدت تنک کردن (درصد گلها و میوه های حذف شده) بستگی به نوع درخت میزان رشد آن وتعداد میوه های تشکیل شده دارد. برای سیب و هلو معمولاً توصیه می شود که به ازای هر 30 برگ و یا هر 10 سانتیمتر طول شاخه بارو، یک میوه نگهداری و بقیه حذف شوند که البته این ارقام بسیار تقریبی و غیردقیق هستند.