X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

دیزباد وطن ماست

سفددال یا سپیدارهای دیزباد

«دیزباد وطن ماست»- در گویش محلی دیزباد واژه سفددال به جای سپیدار استفاده می شود. درختی که به صورت عمودی و بدون انحراف رشد می کند و از چوب آن منفعت زیادی برده می شود.

در سال های اخیر سپیدارهای دیزباد رو به کاهش گذاشته اند. درختان سپیدار کم شده اند و نیاز است که تمهیدی در خصوص کاشت این درختان صورت گیرد چراکه غرس این نوع درخت باعث توسعه معماری روستایی می شود. 

دیزبادی ها از این درختان به عنوان سقف (چوخت) استفاده می کنند. لذا یکی از مصالح ساختمانی به حساب می آید و عدم وجود آن به معنای حرکت به سمت ساختمان های تیر آهنی و فراموشی معماری سنتی دیزباد خواهد بود.

به عبارت دیگر زمانی که نحوه بهره برداری از طبیعت و توجه به طبیعت توسط مردم تغییر کند، این موضوع معماری را تحت شعاع قرار خواهد داد و در نهایت تمام اقدامات در جهت ساخت و حفظ بناهای سنتی به شکست می انجامد.