X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

دیزباد وطن ماست

درک مسئولیت اجتمای نسبت به دیزباد

«دیزباد وطن ماست»- تبلیغات دیواری در کشور تقریبا منسوخ شده است. شهرداری ها دیوارها را رنگ می کنند تا نمای زیبایی به شهرها بدهند و با تبلیغات دیواری مقابله می شوند.

به گزارش دیزباد وطن ماست، این در حالیست که در یکی دو سال اخیر یک سری تبلیغات دیواری بر دیوار باغ های دیزباد نقش بسته است.

در واقع تبلیغات می تواند یکی از گزینه های مردم دیزباد و شورای اسلامی برای کسب درآمد باشد، اما نه تبلیغات دیواری! بلکه بیلبورد و تابلوهایی که می توانند به مدت معین نصب شوند و منافعی را برای شورای اسلامی و مردم دیزباد به همراه داشته باشند.

اما حقیقتا چه کسی می داند این دیوار نوشته تا کی بر روی این دیوار خواهد ماند؟

در واقع مردم باید خود را نسبت به زیبایی بصری دیزباد مسئول بدانند. امروز حتی در شهرها این موارد رعایت می شود و اگر مدیریتی بر اینگونه رفتار از جانب خود مردم صورت نگیرد قطعا نهادها نمی توانند موفق باشند.