X
تبلیغات
رایتل

«دیزباد وطن ماست»- میزان بارندگی آخرین روز بهمن ماه دیزباد 22 میلی متر بود.

به  گزارش دیزباد وطن ماست، از این میزان بارندگی 19 میلی متر آن به صورت برف و 3 میلی متر به صورت باران بارید.

میزان بارندگی از اول سال زراعی (مهر ماه) تا کنون  نسبت به مدت مشابه  سال 95 و همچنین میانگین بارندگی بیست ساله کمتر بوده است.

گفتنی است میانگین بارندگی سالیانه دیزباد 367 میلی متر می باشد که این امر باعث شده دیزباد جزء نقاط پر باران خراسانبه حساب بیاید. امید است کمبود بارندگی ها در اسفند و بهار سال آینده جبران شود. 


«دیزباد وطن ماست»- در پی بارندگی های بهاره و آب شدن برف های زمستانه دیزباد، آب چشمه غرقاب دیزباد سر ریز شد.

به گزارش دیزباد وطن ماست، چشمه غرقاب دیزباد یکی از چشمه های مشهور و محلی برای گذران اوقات فراغت دیزبادی ها به شمار می رود.

این چشمه که در مکان بالاده دیزباد بالا قرار گرفته با نمایی سیمانی به شکل پلکانی معماری شده است.

«دیزباد وطن ماست»-  بارش باران در دیزباد از ساعت ۲۳ سیزدهم فروردین ۱۳۹۶ شروع شد و تا ساعت ۶ صبح روز چهاردهم فروردین ادامه یافت.

به گزارش دیزباد وطن ماست، نوع بارش پس از آن به برف تغییر کرد که این بارش تا زمان تنظیم گزارش همچنان به شدت ادامه دارد.

گفتنی است، تمام مناطق دیزباد سفید پوش شده است.

میزان بارندگی تا ساعت ۹ بامداد چهاردهم فروردین، ۳۴ میلیمتر گزارش شده است.


«دیزباد وطن ماست»- غروب روز چهارشنبه  و صبح روز پنجشنبه  6 و 7 مرداد حدود دو ساعت  باران شدید بارید که گرما را از هوا گرفت و دیزبادی ها هوای بهاری را در مردادماه تجربه کردند.

به گزارش دیزباد وطن ماست، به نظر می رسد میزان بارندگی که در برخی لحظات همراه با تگرگ بود به بیش از 20 میلی متر رسید.

بارندگی موجب پاکیزگی و زیبائی برگ درختان شد و به کوه ها  و دره هاچهره دل انگیز بخشید. به نظر می رسد این هوای مطبوع برای چند روز در دیزباد وجود داشته باشد. بنابر نظر دیزبادی ها بارندگی در این فصل از سال و با این شدت و میزان در سی سال اخیر بی سابقه بوده است.

گفتنی است میدان ورزشی غرقاب که چندین روز توسط جوانان برای مسابقات جام نوحصار آماده شده بود پر از آب شد که بلافاصله و در میان باران شدید توسط چند نفر از جوانان آبها از سطح میدان جمع آوری کردند.

«دیزباد وطن ماست»- دومین برف زمستانی روز چهار شنبه 16 دی ماه دیزباد را سفید پوش کرد.

به گزارش دیزباد وطن ماست، برف ساعت 20 چهار شنبه شروع و تا ساعت 7 صبح امروز به صورت پراکنده ادامه یافت.

 ارتفاع برف در محل نگهبانی 10 سانتی متر گزارش شده است

گزارش ها نشان می دهد، ارتفاع برف در ده بالا 12 و در پیش فجغر 14 سانتی متر بوده است.

شورای اسلامی دیزباد در پیامی اعلام کرد که جاده دیزباد باز است و دیزبادی ها می توانند با خیال راحت به دیزباد بیایند.