X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

دیزباد وطن ماست

نظر دیزبادی ها در باب نامگذاری کوچه های دیزباد

«دیزباد وطن ماست»- خبر نامگذاری کوچه باغ های دیزباد که بر اساس دستور استانداری خراسان رضوی به عنوان دستور کار شورای اسلامی قرار گرفته، داغ ترین خبر این روزهای دیزباد است.

طی روزهای بعد از اعلام نامگذاری ها، پیام های مختلفی از دیزبادی ها و غیر دیزبادی ها دریافت کردیم که بازتاب های مثبت و منفی نسبت به این نامگذاری را در خود داشتند. اما صرف مخالفت و موافقت نمی تواند نام های مناسب و نحوه نامگذاری را مشخص کند. لذا در گروه های دیزبادی ها مباحث زیادی در خصوص اسامی مطرح شد. در نهایت در این نوشتار سعی خواهم کرد که جمع بندی از خرد جمعی و کل مباحث مطرح شده از سوی مردم دیزباد را ارائه دهم تا تیم نامگذاری نسبت به اصلاح موارد، بتواند از آنها بهره مند شود.

در کل نظرات دو جهت گیری عمده داشتند:


1. موافقان نامگذاری های انجام شده

موافقان معتقد بودند که نامگذاری به دلیل دو مذهبی بودن دیزباد محافظه کارانه صورت گرفته است. در واقع اسامی گزینش شده، ضمن اینکه در بر دارنده بخشی از فرهنگ دیزباد است، حساسیتی برای مسئولان ایجاد نمی کند. تیم نامگذاری با ترسی که از حواشی مساله نامگذاری داشته اند، سعی کرده اند برای خودشان دردسر ایجاد نکنند و این کار اقدام مثبتی است. چون این نامگذاری کمک به همگرایی بیشتر میان دیزبادی ها می کند در حالیکه اگر نامگذاری های دیگری بشود، شاید نتایج دیگری از نامگذاری گرفته شود و در نتیجه جو آرام دیزباد را دچار آشوب کند.

موافقان در خصوص پیشنهاد اسم شهدا نیز گفته اند که به دلیل قلت کوچه های دیزباد اگر اسم همه شهدا را بگذاریم، دیگر برای نام های فرهنگی دیزباد جایی نمی ماند. بهتر است که یک کوچه را به نام شهدای دیزباد نامگذاری کنند و در آن کوچه عکس شهدا نصب شود.

موافقان در مورد اسامی قدیمی معتقدند که دیزباد دارد مدرن می شود و تاریخ آن و مکان های تاریخی آن نیز باید مدرن شود. کتاب ها و منابعی که از این به بعد ایجاد می شود، می تواند آن تاریخ را در خود حفظ کند و نیازی نیست که برای سال های آینده اسامی تاریخی مان را حفظ کنیم.

موافقان در خصوص اسامی وحدت، نگارستان و بهارستان معتقدند که این ها اسامی زیبایی هستند و همه چیزی که می خواهیم در این اسامی وجود دارد.


2. مخالفان نامگذاری های انجام شده

مخالفان خود به چند دسته تقسیم می شوند:

1. مخالفان نامگذاری

مخالفان نامگذاری معتقدند که دیزباد با نامگذاری کوچه ها خیلی شهر می شود. یعنی اساسا دیگر آن نوستالوژی دیزباد برای همیشه از بین می رود. دیزباد دچار توسعه ای می شود که همه چیز در آن مدرن است و نمی تواند فضایی برای فرار از شهر باشد، بلکه خود بازتولید شهری جدید است.

مخالفان نامگذاری معتقدند، تابلوگذاری تاثیر منفی بر توریسم دیزباد دارد چراکه توریسم می خواهد طبیعت ببیند و با تابلو گذاری آن هم با اسامی کاملا مشابه شهرها، دیگر افراد حس ورود به طبیعت نمی کنند. آنها معتقدند دیزباد آنقدر بزرگ نیست که نیازی به این نامگذاری داشته باشد. و مردم کمی در دیزباد ساکن هستند و پست نامه  نیز کاربرد آنچنان زیادی ندارد که بخواهیم اسامی را روی کوچه ها داشته باشیم. آنها معتقدند این بودجه می تواند صرف مسائل مهمتر در دیزباد شود.


2. مخالفان نامگذاری های انجام شده

مخالفان نامگذاری های انجام شده می گویند، این نامگذاری بسیار محافظه کارانه است. دیزباد پیشینه ای مشخص دارد، تاریخی مشخص دارد، مکان های آن اسم های تاریخی دارند. از بین بردن این تاریخ، این سنت، این جغرافیای تاریخی،  جفایی به فرهنگ و تمدن دیزباد است. این اتفاقی است که در نامگذاری های جدید دیزباد افتاده است. آنها می گویند اگرچه نام های وحدت به نشان وحدت میان دو مذهب دیزباد، نگارستان نام کتاب خاکی و بهارستان نام کتاب دیگر خاکی و نشانی از قدمت دیزباد و تاریخ آن است، اما این اسامی عام هستند. یک نامگذاری اگر هم بخواهد صورت بگیرد، باید حتما با نام های خاص صورت بگیرد. آنها معتقدند نامگذاری کوچه ها باید انجام شود اما باید اول اسامی تاریخی آنها استخراج شود. این اسامی سره و ناسره شوند. اسامی  ای که زشت نیستند، همانطور به شکل کتابی در آیند و استفاده شوند و برای جاهایی که اسم نامناسب است، از اسامی بزرگ دیزباد استفاده شود.

آنها پیشنهاد داده اند: میدان مزار خاکی خراسانی، خیابان فدایی دیزبادی، خیابان رقامی، خیابان نوحصار، خیابان مدرسه ناصر خسرو، خیابان قجغر، خیابان حسین ملا بنیاد علی، ملاشیرعلی، سید سلیمان بدخشانی، آخوند ملاحسینعلی  اسامی مهم دیزباد هستند که باید حتما در میان اسامی باشند. همچنین کوچه ها و کوچه باغ ها نیز اسامی دارند که اگر روی آنها قرار نگیرد، ممکن است فراموش شوند. یعنی نسل های آینده اصلا نمی دانند که در گذشته دیزباد چنین نام هایی وجود داشته است و بعد از مدتی مردم به دلیل عدم آشنایی با این اسامی الینه می شوند. این گروه همچنین معتقدند که دیزباد خانواده هایی دارند که ریشه هایشان در تاریخ امروز وجود دارد. این ها عموما در بخشی از دیزباد ساکن بوده اند. اگر بخواهد نام اصلی برداشته شود، نام بزرگ خاندان می تواند نامی باشد که به روستا و به آن محله هویت بدهد.


3. مخالفان تغییر نام ها

مخالفان معتقدند که تابلو گذاری باید انجام شود اما برای نام ها باید دانست که همه کوچه های دیزباد اسامی قدیمی دارند. همانطور که در آئین نامه نامگذاری آمده است، وقتی اسم زشت نباشد، نباید آن را تغییر داد. این اسامی هویت دیزباد هستند و زیبایی و تاریخ دیزبادند. تغییر این اسامی اساسا کاری خلاف آئین نامه و خلاف خواست مردم است و هویت جغرافیایی دیزباد را از بین می برد. مخالفان تغییر نام ها معتقدند که نام شهدا بسیار اهمیت دارند و می توانند در مکان هایی که نام های نامناسب دارد یا در کوچه هایی که خانواده شهدا در آن ساکن اند نصب شوند.جمعبندی:

نتایج نظر سنجی نیز نشان می دهد که حدود 70 درصد از دیزبادی ها با نامگذاری های انجام شده مخالفت اند. لذا پیشنهاد می شود:

1. تیم نامگذاری اسامی قدیمی تمام کوچه ها را احصاء کرده و آنها را به صورت پیش فرض به شور بگذارد.

2. اسامی از نظر سبقه تاریخی، وجه تسمیه و زیبایی نام بررسی و گزینش شوند.

3. اسامی کوچه هایی که قابل استفاده نیستند احصاء شود.

4. برای کوچه هایی که اسامی جدید نیاز است با توجه به پیشنهاداتی که در متن داده شد، اسامی جدید انتخاب شود.

در نامگذاری ها ضمن توجه و مطالعه آئین نامه به موارد ذیل توجه شود:

1. ازقرار دادن  اسامی عام بر روی کوچه ها پرهیز شود.

2. از قرار دادن اسامی که مشابه آن در شهرها فراوان یافت می شود پرهیز شود: ارغوان آب و برق مشهد، فرهنگ نیشابور و بهارستان تهران و  ...

3. به اسامی بزرگان خاندان ها، یا کسانی که به نوعی در تاریخ دیزباد نقش مثبتی ایفا کرده اند اولویت داده شود.

4. اسم شهدا با نام کلی «شهدای دیزباد» در یک بخش از دیزباد حد فاصل مسجد و جماعتخانه قرار داده شود.

5. سر مزار با عنوان مزار خاکی خراسانی نامگذاری شود.

6. بزرگترین کوه، مهمترین گل خاص دیزباد، مهمترین سنت دیزباد (نوحصار) و چند نوع از مهمترین ها در اسم گذاری رعایت شوند.

اسامی پیشنهادی دیگر در ادامه اعلام می شود.

نام گذاری کوچه و محله های ده پایین دیزباد؛ بخش دوم؛ لطفا نظر بدهید

«دیزباد وطن ماست»- طی چند روز گذشته نام گذاری ده بالا، اطلاع رسانی عمومی شد. در این بخش نام گذاری کوچه و محله های ده پایین را مرور می کنیم.

به گزارش دیزباد وطن ماست، شورای اسلامی دیزباد نکاتی را در خصوص نحوه نامگذاری اطلاع رسانی کرده است:

 1. نام گذاری کوچه و محله های دیزباد همانند سایر روستاهای استان، بنا بر دستور استانداری خراسان انجام می گیرد.
 2. دیزباد حدود 110 کوچه و محله دارد که باید برای آنها نام پیشنهاد نمود.
 3. نام گذاری های پخش شده نام گذاری اولیه است و پس از نظر سنجی عمومی و بررسی بیشتر نهائی می شود.
 4. از اسامی گل و گیاهان بومی و زیبای دیزباد استفاده می شود.
 5. اسامی و یا آثار بزرگان دیزباد در نام گذاری ها ملحوظ می شود.
 6.  شورا و کمیته نام گذاری به کلیه نظرات توجه نموده و به نظراتی که معقول و منطقی باشند عمل خواهد شد و به سه نفر از کسانی که بهترین و بیشترین اسامی زیبا را پیشنهاد کنندجوائزی اهدا خواهد شد.
 7. کمیته نام گذاری پذیرای کلیه انتقادات می باشد و از هم ده دیاران محترم تقاضا داردهمراه نظرات کلی، حداقل برای منطقه خودشان نام پیشنهاد کنند.
 8. نظرات و پیشنهادات خودتان را به علی اکبر میرشاهی مسئول کمیته نام گذاری  ( 09155511898 )، حسین خافی مسئول روابط عمومی ( 09158210145 ) و یا از طریق رسانه های مجازی دیزباد اعلام نمائید.


نام کوچه باغ های دیزباد:
1-مسیر اصلی از سر مزار(میدان وحدت) تا خروجی روستا به سمت چنار دان=  دانش
انشعابات سمت چپ با اعداد فرد:
دانش1 / بن بست سرو---

دانش3 /بهداشت---رویش---

دانش5/رضوان غربی---نیایش---

دانش7/ستایش

دانش9/بن بست ریحان---پویش---

دانش11/شهید امین میرشاهی
انشعابات راست با اعداد زوج:
دانش2/بوستان---

دانش4/بن بست مینا---

دانش6/رضوان شرقی---

دانش8/بن بست نسترن---

دانش10/بن بست شب بو---

دانش12/شهید مهران ملک نژاد---

دانش 14/ گلستان---

2-مسیر منشعب از خیابان اصلی به سمت مدرسه= رویش
سمت چپ با اعداد فرد
رویش1/بن بست همیشه بهار---

رویش3/ بن بست سوسن---

رویش5/حکمت جنوبی---محل مدرسه ---و ادامه رویش تا جعفری

سمت راست
رویش2/معرفت (کوچه ودالان منتهی به خانه کلان )---

رویش4/حکمت شمالی---

رویش6/وفا---محل مدرسه


3-مسیر منشعب از خیابان اصلی (دانش) به سمت جماعت خانه= نیایش
سمت چپ
نیایش1/رضونی.---

نیایش3/حکمت---

نیایش5/پرورش---

نیایش7/رشد---

نیایش9/بهار---جماعت خانه---

نیایش11/گلشن---

نیایش13/شهدا (شهیدحسن رحمانی و شهید قاسم میرشاهی)---اتصال به خیابان فرهنگ

سمت راست
نیایش2/سروش---

نیایش4/بن بست اقاقیا---

نیایش6/بن بست نارون---

نیایش8/مهرورزان ( یک و دو)


4-مسیر منشعب از خیابان اصلی (دانش) به سمت خیابان فرهنگ در خروجی منطقه میان ده به سمت بازه چناردان =  پویش
سمت چپ
پویش1/ستایش---

پویش3/سروش---

پویش5/مهرورزان دو---

پویش7/مهرورزان---

سمت راست
پویش2/شهید امین میرشاهی---

پویش 4/.........................

توضیح: کوچه شهید امین میرشاهی دارای ورودی از خیابان دانش و همچنین ورودی از خیابان پویش و خروجی بالادست و اتصال به پویش

نقد جدی به نامگذاری جدید نام کوچه باغ های دیزباد

«دیزباد وطن ماست»- شورای اسلامی دیزباد با همکاری شورای مشورتی به تیم نامگذاری مسئولیت نامگذاری مکان های مختلف در دیزباد را دادند و این تیم با افراد با درایت و صرف وقت بالاخره موفق شد تا نام کوچه پس کوچه های نیشابور و مشهد را بر روی کوچه های دیزباد بگذارد!

با همدیگر آئین نامه نامگذاری را می خوانیم:


‌آیین نامه نامگذاری شهرها، خیابانها، اماکن و مؤسسات عمومی
‌شماره .3105‌دش 1375.9.17
‌شهرهای جمهوری اسلامی ایران در ظاهر و باطن باید نمایانگر تاریخ و جغرافیای تمدن و فرهنگ اسلامی و ایرانی باشد.
‌یکی از مصادیق مهم این امر، اسامی خیابانها، اماکن و مؤسسات عمومی در شهرهاست و این اسامی در حکم شناسنامه شهرها و بیانگر ارزشهای‌اعتقادی، تاریخی، فرهنگی و ملی جامعه است.
ماده اول ـ ضوابط و معیارهای نامگذاری
1ـ نام شخصیتهای مهم تاریخ صدر اسلام و انقلاب اسلامی و شهدای گرانقدر آن و حوادث مهم تاریخ مبارزات اسلامی مردم ایران در درجه اول و نام‌شخصیتهای فرهنگی، ادبی، علمی، سیاسی و تاریخی ایران و اسامی راجع به اندیشه، فکر و هنر و نیز مظاهر طبیعت زیبای ایران در مرتبه بعد برگزیده‌ شود.
2ـ در نامگذاری تناسب اسم و مسمی رعایت شود.
3ـ اسامی باید رسا، کوتاه، سلیس و روان باشد.
4ـ از اسامی مناسبی که باعث ایجاد روحیه افتخار ملی و حماسی، و انبساط خاطر و تلطیف اخلاقی و عاطفی مردم و بیانگر غنای فرهنگ و تمدن‌اسلامی و ایرانی باشد استفاده شود.
5ـ به منظور حفظ و تحکیم یکپارچگی سیاسی و فرهنگی کشور و حفظ هویت ملی، نام‌ها باید فقط به زبان فارسی باشند.
6ـ در نقاط مختلف کشور ضمن توجه به ویژگیهای منطقه‌ای از اسامی شهرهای دیگر هم استفاده شود.
7ـ به منظور ایجاد پیوندهای سیاسی و فرهنگی با کشورهای دیگر می‌توان در نامگذاری اماکن با پیشنهاد وزارت امورخارجه و تایید شورای فرهنگ‌عمومی کشور از نام شخصیتهای سیاسی و مردمی خارجی یااسامی اماکن خارجی استفاده کرد. در این زمینه اولویت با کشورهای اسلامی است.
8ـ در نامگذاری علاوه بر توجه به شخصیت‌های ملی و قهرمانان، به شخصیت‌های محلی هر منطقه نیز توجه شود.
9ـ از نام اشخاص خیری که تاسیسات مهم عام المنفعه (‌اعم از دینی، آموزشی، علمی، فرهنگی، هنری وتربیتی) احداث کرده‌اند می‌توان برای‌نامگذاری اماکن یاد شده استفاده کرد.
10ـ فروشگاهها، شرکتها و مراکز کار و پیشه باید از گذاشتن اسامی خارجی جدا” خودداری کنند. نام‌ها باید فقط به زبان فارسی باشد. مگر در مواردی که‌به تشخیص شورای فرهنگ عمومی این اسامی به منظور ایجاد پیوندهای فرهنگی، علمی و سیاسی انتخاب شده باشند. شیوه نامه آن را شورای فرهنگ‌عمومی تهیه و ابلاغ خواهد کرد.
ماده دوم ـ موارد مشمول نامگذاری
1ـ آئین نامه نامگذاری شامل این موارد می‌شود: شهرها، شهرکها، بندرها، رودها، جزیره‌ها، بزرگراهها، خیابانها، بازارها و کوچه‌ها، مدارس و مهد کودک‌ها، موسسات تحقیقاتی و مجامع علمی و‌فرهنگی، تالارهای عمومی، بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی، سینماها و مراکز تفریحی و باغها و بوستانها، میدان‌ها و پایانه‌ها، فرودگاهها و‌ایستگاههای راه آهن و پالایشگاهها، کارخانه‌ها، بانک‌ها و مراکز ورزشی و باشگاهها، فروشگاهها، شرکت‌ها و مراکز کار و پیشه….
2ـ این آیین نامه در باره اماکن جدیدالاحداث است ولی در مورد تغییر اسامی نامناسب موجود لازم است بر طبق شیوه نامه‌ای که شورای فرهنگ‌عمومی بر اساس این آیین نامه تنظیم و ابلاغ می‌کند عمل شود.
ماده سوم ـ مرجع نظارت
1ـ نظارت بر حسن اجرای ضوابط و معیارهای شورای عالی انقلاب فرهنگی در امر نامگذاری اماکن به عهده شورای فرهنگ عمومی است.
2ـ این شوراهمه ساله گزارش بررسی و نظارت و عملکرد خود را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می‌دهد.
ماده چهارمـ این آیین نامه رد 4 ماده و 14 بند در جلسه مورخ 75.9.6 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و آیین نامه‌های قبلی لغو می‌شود.
 • به نظر می رسد که تیم اساسا این آئین نامه را با دقت نخوانده و کاملا سلیقه ای عمل کرده است: «شهرهای جمهوری اسلامی ایران در ظاهر و باطن باید نمایانگر تاریخ و جغرافیای تمدن و فرهنگ اسلامی و ایرانی باشد.» آیا در این نامگذاری چیزی از تاریخ؟ جغرافیای تمدن؟ و فرهنگ اسلامی و ایرانی می بینید؟
 • دوباره به آئین نامه بر می گردیم: «اسم باید بیانگر ارزشهای‌اعتقادی، تاریخی، فرهنگی و ملی جامعه» آیا در این اسامی ارزش های اعتقادی؟ تاریخی؟ فرهنگی؟ و ملی؟ دیزباد دیده می شود؟
 • اما من فکر می کنم که تیم ما وقتی به این بند رسیده است اسامی را دقیقا از روی آن کپی کرده است: « اسامی راجع به اندیشه، فکر و هنر و نیز مظاهر طبیعت زیبای ایران در مرتبه بعد برگزیده‌ شود»! در حالیکه منظور این بند این نیست که شما اسامی اندیشه و فرهنگ و گل ها را دقیقا کپی کنید!
 • به آئین نامه بر می گردیم: «در نامگذاری علاوه بر توجه به شخصیت‌های ملی و قهرمانان، به شخصیت‌های محلی هر منطقه نیز توجه شود.» من در این اسامی هیچ نامی مربوط به شخصیت های محلی ندیدم!
 • تنها بخشی که دیده شد در آئین نامه آن هم در مورد یک جاده استفاده شود این بخش از آئین نامه بود: « از نام اشخاص خیری که تاسیسات مهم عام المنفعه (‌اعم از دینی، آموزشی، علمی، فرهنگی، هنری وتربیتی) احداث کرده‌اند می‌توان برای‌نامگذاری اماکن یاد شده استفاده کرد.» آن هم احتمالا به این دلیل بوده که پیشتر نام جاده آروین بر روی آن جاده قرار داده شده است.
 • و اما این بخش از آئین نامه را هیچ کس نخوانده است: «این آیین نامه در باره اماکن جدیدالاحداث است ولی در مورد تغییر اسامی نامناسب موجود لازم است بر طبق شیوه نامه‌ای که شورای فرهنگ‌عمومی بر اساس این آیین نامه تنظیم و ابلاغ می‌کند عمل شود.» این یعنی مکان هایی که از قبل نام دارند از همان نام قدیمی شان استفاده شود و در مورد مکان هایی که نام های غیر فارسی دارند از آئین نامه استفاده شود و در مورد مکان هایی که اسامی نا مناسب دارند لازم است بر اساس شیوه نامه ای که شورای فرهنگ عمومی بر اساس این آئین نامه تنظیم و ابلاغ کرده عمل شود. 

امیدواریم که با توجه به مسائل مطرح شده و نظراتی که از جانب دیزبادی ها در روزهای آتی مطرح می شود اسامی بازنگری شود. این نامگذاری من را به یاد یک مکتب فکری غربی انداخت که تیم نامگذاری بر اساس آن فکر کرده اند. فوردیسم!

فورد می گفت: سیاه سیاه سیاه. یعنی همه چیز را مثل هم می کرد. شما نام ها را نگاه کنید. دقیقا مشابه آنها در شهرها وجود دارد و دقیقا فورد را زنده کرده است.

اما ما در اندیشه اسلامی و ایرانی مان فراتر از نگاه این غربی ها نگاه می کنیم. نام شهدا باید برجسته شود و همچنین نام هایی که در تاریخ دیزباد سهم دارند باید برجسته شود. اسامی قدیمی دیزباد اسامی بدی نیست و هیچ زشتی در آن وجود ندارد. بگذاریم فرهنگ دیزباد با برجسته کردن این اسامی برای همه مردم و گردشگران نشان داده شود.

آئین نامه نامگذاری، آئین نامه بدی نیست و به نظر نمی رسد که برقراری توازن بین اسامی در دیزباد مشکلی ایجاد کند. نامگذاری های فعلی بیشتر جنبه شعارگونه دارد. این شعارها معمولا نهایتا عکس می شود. یعنی می بینید در کوچه فرهنگ شاهد بی فرهنگی و در میدان وحدت شاهد نفاق خواهیم بود. اما بگذارید دیزباد با همان اسامی قدیمش زنده بماند. در این مسیر همه مردم دیزباد در کنار شما هستند.

دیزبادی ها از چند خانواده بزرگ تشکیل شده اند. اینکه بزرگ خاندان آنها نامی در کوچه های دیزباد داشته باشد، باعث می شود که دیزباد برای دیزبادی ها جاذبه اش را حفظ کند. اما اینطور که این نامگذاری ها انجام شده اند، ریشه هایمان را به باد فراموشی می سپاریم. تازه این در حالی است که نخواهیم به آئین نامه دقت کنیم، که نباید نام های قدیمی را در صورتی که زشت یا به زبان دیگری نیستند، عوض کرد!


نام های پیشنهادی گروه نامگذاری معابر دیزباد؛ نظر بدهید

در جلسه چهاردهم اردیبهشت‌ماه سال جاری شورای اسلامی و شورای مشورتی دیزباد، نام‌گذاری معابر دیزباد به‌عنوان یک از مصوبات جلسه مورد تائید اعضاء قرار گرفت.
به گزارش دیزباد وطن ماست، شش نفر داوطلب عضویت در کمیته نام‌گذاری شدند: هادی میرشاهی، ابراهیم میرشاهی، محمد میرشاهی، علی‌اکبر گنجعلی و کریم میرشاهی. مسئولیت این کمیته به علی‌اکبر میرشاهی محول شد.
کار کمیته با بازدید از تمام معابر و کوچه‌ها توسط اکبر میرشاهی و ابراهیم میرشاهی و با تهیه کروکی شروع شد سپس راه‌کارهای قانونی کشور دراین‌ارتباط موردبررسی قرار گرفت و آیین‌نامه نام‌گذاری شهرها، خیابان‌ها و اماکن عمومی مطالعه شد.
 نام‌ها باید نمایانگر تاریخ و جغرافیای تمدن و فرهنگ هر منطقه باشد.
مسئول کمیته سراغ کتاب فرهنگ نام‌ها و کتاب‌های فریدون گرایشی، فریدون میرشاهی و آثار خاکی خراسانی رفته و فرهنگ استاد معین و لغت‌نامه علامه دهخدا را نیز ورق زده و در پایان به این باور رسیده اندکِ بهتر است برای نام‌گذاری معابر اصلی از اسم معنی استفاده گردد تا بار معنائی داشته و با محل استفاده نیز همخوان باشند. برای نام‌گذاری کوچه‌های فرعی نیز نام گل‌ها پیشنهادشده است.
نتایج چند ماه مطالعه کمیته، توسط علی‌اکبر میرشاهی در جلسه 24/6/96 شورای اسلامی و شورای مشورتی مطرح و پس از بررسی و تبادل‌نظر مورد تائید قرار گرفت. از هم ده دیاران محترم تقاضا می‌شود نظرات و پیشنهاد‌ها خود را از طریق شماره (09155511898) با علی‌اکبر میرشاهی و یا از طریق رسانه‌های دیزباد در میان بگذارند. این اسامی در دو نوبت منتشر می‌شود که قسمت اول به شرح زیر هست:
شورای اسلامی و شورای مشورتی دیزباد طی پیامی از زحمات اعضای محترم کمیته و به‌ویژه علی‌اکبر میرشاهی مسئول کمیته تقدیر و تشکر نموده‌اند.الف- نام معابر عمومی:

ا- محله پایین‌تر از سرمزار تا منزل سید رضوی = نگارستان
2-میدان ورودی واصلی روستا (سر مزار)= میدان وحدت
3- جاده کمربندی از سرمزار تا سر غرقاب = آروین
4- محله سر غرقاب به سمت بازه بالا = بهارستان

ب-نام معابر ده بالا و میان ده
1- از چشمه غرقاب تا خروجی روستا به سمت چناردان (کوچه پایین)= خیابان فرهنگ
-انشعابات سمت چپ خیابان فرهنگ با اعداد فرد:
فرهنگ 1 / همت***فرهنگ 3 / پرند***فرهنگ 5 / بن‌بست لادن ***فرهنگ 7 / پردیس
فرهنگ 9 / شهید حسین دیزآبادی***عرفان جنوبی (کوچه دروازه)
فرهنگ 11/وصال***فرهنگ 13/کوشش (محله)***فرهنگ 15/کوهساران (محله)
فرهنگ 17/بن‌بست ریحان***فرهنگ 19/اتحاد (محله)***فرهنگ 21/تعاون (محله)
فرهنگ 23/مهر***فرهنگ 25/امید***فرهنگ 27/بن‌بست سرو
-انشعابات سمت راست خیابان فرهنگ با اعداد زوج:
 فرهنگ 2/بن‌بست لاله***فرهنگ 4/بن‌بست یاس***فرهنگ 6/مسجد
فرهنگ 8/بن‌بست شقایق***فرهنگ 10/بن‌بست ارغوان***فرهنگ 12/بن‌بست سنبل
فرهنگ 14/بن‌بست نیلوفر***فرهنگ 16/بن‌بست اطلسی***فرهنگ 18/بن‌بست صنوبر
فرهنگ 20/ارکیده (کوچه‌باغ)***فرهنگ 22/بن‌بست رازقی***فرهنگ 24/بن‌بست رز
فرهنگ 26/نور***خیابان نیایش***فرهنگ 28/مهرورزان***فرهنگ 30/بن‌بست زنبق

 2-کوچه بالا از مدرسه شقایق‌ها تا سوپر شاه‌توت ** خیابان اندیشه
-انشعابات سمت چپ خیابان اندیشه با اعداد فرد
اولین کوچه سمت چپ بانام قدیمی شاه‌پسندی***اندیشه 1/بن‌بست ختم
اندیشه 3/بن‌بست آفتاب‌گردان***اندیشه 5/بن‌بست بنفشه
اندیشه 7/بن‌بست داوودی***عرفان شمالی (کوچه دروازه)
اندیشه 9/بن‌بست میخک***اندیشه 11/بن‌بست نرگس***اندیشه 13/بن‌بست شمعدانی
-انشعابات سمت راست اندیشه با اعداد زوج
اندیشه 2/ پرند***اندیشه 4/پردیس***اندیشه 6/شهید دیزآبادی***عرفان جنوبی
اندیشه 7/وصال

3-کوچه دروازه=عرفان
-از محل چشمه دروازه به پایین=عرفان جنوبی
- از چشمه دروازه به بالا= عرفان شمالی

برگزاری نخستین جلسه شورای مشورتی در بوستان پیش تختگاه دیزباد

«دیزباد وطن ماست»- اولین جلسه مشترک شورای اسلامی، دهیاری و شورای مشورتی دیزباد، همزمان با شروع به کار دوره پنجم شورای اسلامی تشکیل شد.

به گزارش دیزباد وطن ماست، این گروه در روز جمعه 24 شهریور ماه و در محل بوستان پیش تخت گاه تشکیل جلسه داد.

 مهندس کردی خلاصه گزارشی ازفعالیت های چهار سال گذشته شورای مشورتی و شورای اسلامی ارائه داده و اظهار کرد: شورای مشورتی در طول  چهار سال گذشته حدود 12 جلسه داشته و شورای اسلامی نیز بیش از 50 فعالیت در زمینه های مختلف داشته که به طور متوسط در هر ماه یک فعالیت انجام گرفته است.

وضعیت اجرائی پروژ ه های بوستان از دیگر مواردی بود که در جلسه به اطلاع حاضرین رسید.

 حسین خافی مسئول روابط عمومی شورا اهم برنامه های شورا، برای چهار سال آینده را در سه بخش اجرائی و عمرانی، اداری و مدیریتی، اجتماعی، فرهنگی و روابط عمومی  ارائه  کرد. وی در نطق خود خواستار ارائه برنامه های پیشنهادی  و اظهار نظرهر یک از اعضای شورای مشورتی شد.

این جلسه با بحث پیرامون چگونگی جمع آوری کمک های مردمی جهت اجرای جاده کمربندی شمال روستا ادامه یافت و طی آن مصوب شد که از کلیه خانواده های دیزبادی حداقل مبلغ یکصد هزارتومان، توسط اعضای شورای مشورتی جمع آوری و در مسیر توسعه جاده کمربندی شمال هزینه شود.

 علی اکبر میرشاهی مسئول کمیته نامگذاری کوچه و محله های دیزباد، نتایج چند ماه مطالعه و کار در این زمینه را به صورت مبسوط بیان کرد.

غلامرضا شایسته فر، علی میرشاهی امام، مهندس حسن کردی، شیر علی میرشاهی، مهندس علیرضا میرشاهی، علی اکبر گنجعلی، شهین میرشاهی، حسین میرشاهی، خانم زهرا کردی، علیمدد میرشاهی،  مهندس اسماعیل رحمانی، حسنعلی گنجعلی، مهندس ایرج میرشاهی و مهندس نظام الدین میرشاهی از جمله افرادی بودند که در مورد موضوعات مطرح شده در جلسه نظرات خود را اظهار کردند.

مشروح تصمیمات جلسه در بخش های بعدی به اطلاع خواهد رسید.


1 2 >>