X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

دیزباد وطن ماست

دنگ خانه دیزباد

«دیزباد وطن ماست»- شاید شنیدن نام دنگ خانه قدری مبهم باشد. حق می دهم برای ما که در خانه هایمان از آسیاب برقی برای نرم کردن غالب موارد استفاده می کنیم مفهومی به نام دنگ کاملا مبهم است.

در دیزباد مکانی به نام دنگ خانه وجود دارد که افراد برای کوبیدن گندم از آن استفاده می کنند. البته قرار نیست که گندم در اینجا آرد شود بلکه گندم در اینجا برای ساخت هلیم مورد استفاده قرار می گیرد. 

این تصویری است از دنگ خانه در حدود 3 دهه قبل که به حضورتان تقدیم می شود. این مکان قبل از آنکه دنگ خانه شود، سر حمام حمام دیزباد بوده است و کم کم تبدیل به دنگ خانه شده است.